Hoe tevreden zijn uw leerlingen, de ouders van uw leerlingen en de docenten die lesgeven op uw school?
Tevreden ouders, leerlingen en docenten dragen bij aan een goede sfeer op de school en zorgen tevens voor een solide ‘concurrentiepositie’ ten opzichte van scholen uit de omgeving. Een tevredenheidsonderzoek biedt inzicht in de mogelijkheden tot verbetering en in de facetten waarop uw school het erg goed doet.

Tevredenheidsonderzoeken door Junior Consult
Een tevredenheidsonderzoek door een onafhankelijk bureau geeft u betrouwbaar inzicht in de mate van tevredenheid van de verschillende groepen belanghebbenden.

In de onderzoeken ligt de focus op het schoolgebouw en de directe omgeving hiervan, de sfeer en veiligheid, het lesgeven en de begeleiding en de buitenschoolse opvang. Vanzelfsprekend kunnen een aantal vragen toegevoegd worden die specifiek bij uw school relevant zijn.

U kunt hier een voorbeeld van ons oudertevredenheidsonderzoek downloaden.

Werkwijze Junior Consult
Junior Consult werkt met een enquête die zowel online als op papier aan de te onderzoeken groepen aangeboden kan worden. De onderzoeken worden afgesloten met een heldere rapportage waarin de resultaten geanalyseerd worden. Door de unieke werkwijze kan Junior Consult het traject binnen één maand afgerond worden voor een prijs van € 395,- per onderzoek.

Geïnteresseerd in een tevredenheidsonderzoek?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.