Hoe tevreden zijn úw medewerkers?
U wilt graag weten hoe tevreden uw medewerkers zijn; medewerkers zijn bepalend voor het succes van uw organisatie. Tevreden medewerkers zorgen voor grotere arbeidsproductiviteit, betere resultaten en een positieve uitstraling naar uw klanten.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek door Junior Consult
Een medewerkerstevredenheidsonderzoek door een onafhankelijk bureau geeft u betrouwbaar inzicht in de mate van tevredenheid van uw medewerkers.

In het medewerkerstevredenheidsonderzoek van Junior Consult ligt de focus op leiderschap, beleid, personeelsmanagement,  tevredenheid over beschikbare middelen, de ervaren werkdruk, de klanten, de motivatie, het verloop en sociale aspecten.

U kunt hier een voorbeeld van ons medewerkerstevredenheidsonderzoek downloaden.

Werkwijze Junior Consult

Junior Consult werkt met een enquête die aan uw wensen wordt aangepast. De enquête wordt schriftelijk en/of per email verstuurd naar uw medewerkers waarna de resultaten worden verwerkt en geanalyseerd. Om te achterhalen waarom uw medewerkers ergens (on)tevreden over zijn, worden er vervolgens interviews gehouden. Het medewerkerstevredenheidsonderzoek wordt afgesloten met een helder advies waarin suggesties worden gegeven ter verbetering van de medewerkerstevredenheid. Door de unieke werkwijze kan Junior Consult het traject binnen één maand tegen een aantrekkelijk tarief afronden.

Geïnteresseerd in medewerkerstevredenheidsonderzoek?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.