Wat willen uw klanten?

Om uw klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn en de juiste marketingbeslissingen te nemen dient u ten eerste te weten wie uw klant is, wat de klant belangrijk vindt en wat zijn wensen zijn. Door hier informatie over te verzamelen kan door uw organisatie ingespeeld worden op wensen die uw klanten hebben en kan achterhaald worden waardoor eventuele problemen worden veroorzaakt.

Klantonderzoek door Junior Consult
Een klantonderzoek door een onafhankelijk bureau geeft u betrouwbaar inzicht in wie de klant is en wat hij of zij wil.

Het klantonderzoek van Junior Consult focust op productbehoeften, aankoopmotivatie en merkloyaliteit. Er wordt aan de hand van het klantonderzoek inzichtelijk gemaakt wie uw klanten zijn en uit welke segmenten van de bevolking uw doelgroepen samengesteld zijn. Per groep klanten wordt aangegeven waaraan men behoefte heeft, welke eigenschappen uw klanten in uw producten willen zien, wat redenen zijn om uw product wel of niet aan te schaffen en waarom er wel of niet voor een merk wordt gekozen.

Werkwijze Junior Consult
Junior Consult werkt met een enquête die aan uw wensen wordt aangepast. Aan de hand hiervan wordt in het klantonderzoek o.a. achterhaald wie uw klanten zijn, wat de mate van interesse is en wat klanten belangrijk vinden aan uw product of dienst. Om gedetailleerde informatie te achterhalen worden tevens interviews gehouden. Hierna worden de resultaten verwerkt en geanalyseerd. Het klantonderzoek wordt afgesloten met een helder advies waarin in kaart wordt gebracht welke wensen uw klanten hebben en waar u op zou kunnen inspelen. Door de unieke werkwijze van Junior Consult kan het klantonderzoek tegen een aantrekkelijk tarief binnen twee maanden afgerond worden.

Geïnteresseerd in klantonderzoek?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.