Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/clients/client2/web8/web/wp-content/plugins/wp-cerber/common.php on line 1326

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/clients/client2/web8/web/wp-content/plugins/wp-cerber/common.php on line 1326
Privacyverklaring – Junior Consult

Stokstylez Webdevelopment, gevestigd aan Keardok 11 9005 MH, Wergea, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://stokstylez.nl
Keardok 11
9005 MH, Wergea

058 289 65 79

JB Stoker is de Functionaris Gegevensbescherming van Stokstylez. Hij is te bereiken via stoker@stokstylez.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stokstylez verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Dit geld eveneens voor de hieronder beschreven domeinen die beheerd worden door Stokstylez.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Locatiegegevens (IP adres en Geo locatie)
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer (alleen indien men dit zelf invoerde)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Stokstylez verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via support@stokstylez.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

– burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stokstylez verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Stokstylez neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stokstylez) tussen zit. Stokstylez gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

1) WordPress in opdracht van de Dhr D. Stoker voor het gebruik en beheer van de volgende domeinen:

Waar uw gegevens worden verzameld bij het insturen van een contact verzoek en het toevoegen van uw reactie. Dit word toegepast op alle van de hierboven beschreven domeinen.

2) WordPress in opdracht van de Mevr. C. Stoker – de Vries voor het gebruik en beheer van https://unieck.nl

Waar uw gegevens worden verzameld bij het insturen van een contact verzoek, reservering en het toevoegen van uw reactie. Dit word toegepast op het domein https://unieck.nl.

3) Stokstylez Management webapplicatie, word gebruikt voor al het administratief beheer van klanten, diensten en producten alsmede het publiekelijk toegankelijke bedrijfs- website https://stokstylez.nl en de daarbij horende formulieren voor contact verzoeken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stokstylez bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren bij het domein https://stokstylez.nl de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens Tot opzegging of indien expliciet benoemd in de overeenkomst tot de afgesproken datum Deze gegevens zijn nodig om u diensten op maat te geven. Hierbij moet u denken aan e-mails, digitale en papieren documenten en nieuwsbrieven.
Adres Tot opzegging of indien expliciet benoemd in de overeenkomst tot de afgesproken datum Uw adres word alleen gebruikt voor persoonlijke post en route berekening. En zal nooit publiekelijk toegankelijk zijn. Eveneens zal het nimmer aan derden verstrekt worden.
Enzovoorts Tot verwijdering van uw account Al uw informatie die niet wettelijk verplicht bewaard dient te worden zal verwijderd worden bij verwijdering van uw profiel/account.

Wij hanteren bij de domeinen https://stokeradvies.nl ,https://durkstoker.frl , https://juniorconsult.nl , https://juniorconsult.eu , https://juniorconsult.com de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens Tot opzegging of indien expliciet benoemd in de overeenkomst tot de afgesproken datum Deze gegevens zijn nodig om u diensten op maat te geven. Hierbij moet u denken aan e-mails, digitale en papieren documenten en nieuwsbrieven.
Adres Tot opzegging of indien expliciet benoemd in de overeenkomst tot de afgesproken datum Uw adres word alleen gebruikt voor persoonlijke post en route berekening. En zal nooit publiekelijk toegankelijk zijn. Eveneens zal het nimmer aan derden verstrekt worden.
Enzovoorts Tot verwijdering van uw account Al uw informatie die niet wettelijk verplicht bewaard dient te worden zal verwijderd worden bij verwijdering van uw profiel/account.

Wij hanteren bij het domein https://unieck.nl de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens Tot opzegging of indien expliciet benoemd in de overeenkomst tot de afgesproken datum Op de gegevens die verbonden zijn aan het gastenboek en/of de nieuwsbrief inschrijving na word al uw informatie die niet wettelijk verplicht bewaard dient te worden zal verwijderd worden na de datum van reservering en/of bij annulering.
Adres Al uw informatie die niet wettelijk verplicht bewaard dient te worden zal verwijderd worden na de datum van reservering en/of bij annulering.
Enzovoorts Geen account mogelijk –

Delen van persoonsgegevens met derden
Stokstylez verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stokstylez gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar support@stokstylez.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Stokstylez zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Stokstylez wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stokstylez neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via support@stokstylez.nl